مقاطع تحصیلی دانشگاه کوروینوس

مقاطع تحصیلی دانشگاه کوروینوس

كارشناسي ارشد MA,Ms Program , دكترا Ph.d Program

طول دوره هاي ارائه شده در مقطع كارشناسي ارشد، معمولاً ده ماه است و اين ده ماه، شامل يك دوره سه هفته اي اجباري پيش دانشگاهي، دو نيم سال تحصيلي دوازده هفته اي و يك ترم بهاره دو ماهه است. آموزشهاي ارائه شده در دوره پيش دانشگاهي در زمينه زبان انگليسي، زبان مجار و مباني كامپيوتر است. دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، علاوه بر ارائه پايان نامه و اجراي پروژه تحقيقاتي ملزم به گذراندن ۳۲ واحد درسي نيز هستند. طول دوره هاي ارائه شده در مقطع دكترا معمولاً ۳ تا ۶ سال است. دانشجويان، در پايان سال اول در آزمون جامع مرتبط با رشته خود شركت مي كنند و حداكثر ۵ سال فرصت دارند تا نسبت به تكميل پايان نامه خود اقدام كرده و از آن دفاع كنند.

CEU با اعطاي كمك هزينه تحصيلي، هزينه زندگي و تحصيل دانشجويان دوره دكترا را كه به منظور تكميل تحقيقات خود در سفرهاي مطالعاتي به ساير كشورها، خاصه آمريكاي شمالي و اروپاي غربي به سر مي برند، تأمين مي كند.

تگ ها:
3932

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر