دانشکده ها و برنامه های دانشگاه کوروینوس

دپارتمانهاي دانشگاه اروپاي مركزي شامل دپارتمان هاي اقتصاد، علوم محيطي، تاريخ، فلسفه، مطالعات حقوقي، روابط بين الملل و مطالعات اروپايي، رياضيات كاربردي، علوم سياسي، علوم انساني، جامعه شناسي و مردم شناسي اجتماعي و بازرگاني است.

دپارتمان اقتصاد

دوره هاي ارائه شده در اين دپارتمان شامل دوره هاي دوساله كارشناسي ارشد و دوره هاي چهار ساله دكترا مي باشد. دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد، ملزم به گذراندن ۵۶ واحد درسي و ارائه پايان نامه هستند. واحدهاي ارائه شده در سال اول شامل مباحثي مقدماتي از اقتصاد استاندارد و در سال دوم واحدهاي تخصصي اين رشته است.
متقاضيان ثبت نام در اين دوره، علاوه بر احراز شرايط عمومي بايد از مهارتهاي رياضي مطلوبي برخوردار بوده و در آزمون برگزار شده از سوي دپارتمان پذيرفته شوند.
هدف از دوره هاي ارائه شده در سطح دكترا نيز، آماده سازي دانشجويان جهت تدريس، فعاليتهاي پژوهشي ويژه، ارائه خدمات دولتي در سطوح بالا و مشاركت فعالانه در تجزيه و تحليل هاي اقتصاد بازار و گذارهاي اقتصادي است.
اين دپارتمان همه ساله ده دانشجو را در مقطع دكترا مي پذيرد. متقاضيان علاوه بر احراز شرايط عمومي بايد مدرك كارشناسي خود را در رشته هاي اقتصاد، رياضيات يا آمار كسب كرده و با نظريه اقتصاد و روش شناسي تحقيق، آشنايي كافي داشته باشند.

دانشکده ها و برنامه های دانشگاه کوروینوس

دانشکده های دانشگاه کوروینوس از 7 دانشکده متشکل است.

* دانشکده مدیریت بازرگانی
* دانشکده اقتصاد
* دانشکده علوم اجتماعی
* دانشکده مدیریت
* دانشکده علوم باغبانی
* دانشکده علوم مواد غذایی
* دانشکده معماری منظر
تگ ها:
3782

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر