آدرس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه Pecs

پچ (Pecs) شهر دانشجویان و پایتخت فرهنگی اروپا 

پچ بزرگترین شهر در غرب مجارستان است که قدیمیترین دانشگاه نیز در آن واقع شده است. همانگونه که Gyorgy Konrad نویسنده میگوید:«شهر خوب شهری است که با لذت در آن به گردش بپردازید»
شهر پچ (Pecs) شهر زیبایی است و دارای جایگاه و قدمت زیادی میباشد. ساختار چندفرهنگیِ پرشور و پویا در شهر قابل مشاهده است و پذیرایدانشجویان از کشورهای مختلف دنیا میباشد، که به پچ می آیند؛ درس میخوانند، زندگی میکنند و کار میکنند. تعداد دانشجویان با نزدیک شدن به سال 2020 آنقدر افزایش خواهد یافت که این شهر«پایتخت فرهنگی اروپا» نامگذاری شده است. شهر پچ محل مناسبی برای زندگی است زیرا دارای محیطی مناسب جهت زندگی دانشجویان خارجی است و از نظر تحصیلی بسیار شبیه  شهر آکسفورد در انگلستانمیباشد. 
برنامۀ فرهنگی پایتخت اروپا در سال 2010 شهر پچ را به یکی از مراکز فرهنگی دنیا تبدیل نموده. از مزایای این برنامه همسویی دانشگاه با نیازهای شهر، کارآفرینی برای جوانان ماهر، دسترسی بهتر شهروندان و مناطق اطراف به خدمات فرهنگی، بهبود خدمات فرهنگی، توسعه مناطق توریستی، توسعه مناطق کم رونق و تبدیل شهر پچ به مکانی مناسب جهت سکونت است.

 

آدرس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه  Pecs

 

آدرس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه  Pecs

Address  H-7624 Pecs, Szigeti st.12 Hungary

Tel.  0036 (72)536-110

Studentservice. Centere . aok.pte.hu

www.medschool.pte.hu

تگ ها:
3903

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر