زمان ثبت نام دانشگاههاي مجارستان

زمان ثبت نام دانشگاههاي مجارستان

نظام آموزشی دانشگاه های مجارستان به صورت ترمیک می باشد . ثبت نام برای ورود به دانشگاه دو بار در سال انجام می شود : 

1. ترم اکتبر یا مهر ماه                     2.ترم ژانویه یا دی ماه 
برای متقاضیان دوره های premedical (پیش پزشکی ) یا pre-eng (پیش مهندسی) حداقل یک ماه قبل از شروع ترم است .
قابل ذکر است ترم فشرده برای دوره پیش پزشکی کالج اینترنشنال مک دنیل در 7 ژانویه یعنی حدود نیمه دی ماه و در دانشگاه علوم پزشکی پچ حدود فوریه هر سال آغاز می گردد و متقاضیان عزیز برای ثبت نام حداقل دو ماه قبل این تاریخ باید اقدام کنند  .

تگ ها:
4527

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر