دانشگاه اقتصاد ترنوپل

دانشگاه اقتصاد ترنوپل

این دانشگاه در در سال ۱۹۶۶ گشایش یافت و در حال حاضر رتبه ۲۴۸۵جهانی را به خود اختصاص داده است .
هزینه تحصیل در این دانشگاه بسته به رشته انتخابی از ۲۵۰۰تا ۵۰۰۰دلار متغیر میباشد .
دانشجویان میتوانند در رشته های زیر به تحصیل مشغول شوند ؛

دانشکده تجارت بین الملل و مدیریت ؛

توریسم جهانی، اقتصاد اروپا،سیاست جهانی و مدیریت بهران، مدیریت اقتصاد خارجی، مدیریت توریسم و هتلداری،سازماندهی خدمات توریسم

دانشکده اقتصاد اوکراین-آلمان ؛

مدیریت سازمانهای بین المللی، بازاریابی بین المللی

دانشکده حسابداری ؛

حسابداری صنعتی، کنترل وامنیت حسابرسی بودجه، حسابداری و حسابرسی مشاغل خدماتی، حسابداری سازه

دانشکده امور مالی ؛

امور مالی، مالیاتها، امورمالی سیستمهای گمرکی، امور مالی بیمه، امور مالی موسسات خصوصی

دانشکده رهبر اقتصادی ؛

اقتصاد مواسات تولیدی،مدیریت پرسنلی، مدیریت اداری

دانشکده بانکداری ؛

امور بانکداری، حسابرسی عملیات بانکی، سرمایه گذاری و وام گذاری بین الملل

دانشکده مدیریت اقتصاد کشاورزی ؛

حسابداری کشت و زرع، اقتصادو امور مالی موسسات تولیدی کشاورزی، مدیریت کشت و زرع، مدیریت باغداری و جنگلداری

دانشکده کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ؛

مدل سازی کامپیوتری اقتصاد،تکنولوژی کامپیورت در اقتصاد، مهندسی کامپیوتر، برنامه ریزی تخصصی کامپیوتر، سیستم اطلاعات بین الملل

دانشکده تولید و تجارت ؛

حسابداری، حسابرسی اموراعتباری، مدیریت بانکی

دانشکده حقوق ؛

حقوق اقتصادی، مشاغل اجتماعی

تگ ها:
731

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر