موزه های شهر کیف

موزه های موجود در شهر کیف به شرح زیر است :

National Museum of historyof Great Patriotic War

Address: YanvarskogoVosstaniya str., 44
phone: 8(044) 295 94 57
working hours: 10:00 –17:00
day-off: Monday

National Historical Museum

Address: Vladimyrskayastr., 2,
phone: 8(044) 278 65 45
working hours: 10:00 –17:00,
day off: Wednesday

Museum of Saint Sophiacathedral

Address: Vladimirskayast.24
phone: (044) 278-26-20,278-20-83, 278-67-06
working hours: 10:00-17:30

Kievo-Pecherska Lavra

Address: Sitchnevogopovstanniya st. 21,
phone: (044) 254-37-16,280-30-71
working hours: 9:30-18:00

"National architecture andlife museum "Pirogovo

Address: village Pirogovo
phone: 8(044) 266 55 42

موزه های شهر کیف

Russian Art Museum

Address: Tereschenkovskayastr., 9
phone: 8(044) 234 62 18

National Museum of Art

Address: MykhailaGrushevskogo str., 6
phone: 8(044) 228 74 54

Bulgakov KievLiterature-Memorial museum

Address: Andrievskiy Spuskst. 13
phone: (044) 425-52-54,425-31-88
working hours: 10:00-17:00

Museum of folk decorationarts

Address: Sitchnevogopovstanniya st. 21,
phone: (044) 280-13-43,280-58-12
working hours: 10:00-17:00
day-off: Tuesday

Museum of theatre, musicand cinema of Ukraine

Address: Sitchnevogopovstanniya st. 21,
phone: (044) 280-16-22,280-18-34
working hours: 10:00-17:00
day-off: Tuesday

(One streetmuseum(Andreevskiy spusk museum

Address: Andreevskiy spusk,2b
phone: 8(044) 425 03 98
working hours: 12:00-18:00
day off: Monday

Natural-science museum

Address: BogdanaKhmelnitskogo str., 15
phone: 8(044) 235 01 85

National Museum ofLiterature

Address: BogdanaKhmelnitskogo str., 11
phone: 8(044) 235 13 15

National Treasures Museum

Address: YanvarskogoVostaniya str., 21
working hours: 10:00-17:00,
day-off – Monday

National museum of medicineof Ukraine

Address: BogdanaKhmelnitskogo str., 37
phone: (044) 234-15-74,234-29-12

Museum of cosmonautics inKiev

Address: Trostyanetskayast. 12

"Historical-architecturalMuseum memorial "Kiev Fortress

Address: Gospitalnaya str.,24a
working hours: 10:00-18:00,
day-off: Monday

Taras Shevchenko NationalMuseum

Address: bulvar TarasaShevchenko, 12
phone: 8(044) 224 25 23

Getman Museum

Address: Spaskaya str., 16b
phone: 8(044) 416 17 13

Chornobyl" Museum"

Address: pereulok Khorivoy,1
phone: 8(044) 425 43 29
working hours: 10:00-17:45,on Saturday 10:00-16:45,
day-off – Sunday

تگ ها:
3779

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر