شبه جزیره کریمه

شبه جزیره کریمه بر کرانه هایشمالی دریای سیاه قرار دارد و بخشی از کشور اوکراین  است. مساحت این شبه جزیره کریمه برابر با ۲۶٬۲۰۰ کیلومترمربع، و جمعیت آن ۱٬۹۹۴٬۳۰۰ نفر(آمارگیری سال 2005) می باشد. این شبه جزیره محل زندگی تاتارهای کریمه بوده است، که امروزه ۱۳ درصدجمعیت آن را تشکیل می‌دهد .
آثار معتبر به جای مانده نشانگرآن است که ساکنان اولیه کیمریان بوده‌اند که توسط سکاها در سده هفتم پیش از میلاد ازآنجا بیرون رانده شدند. باقیمانده این قوم که به کوه ها پناه برده بودند بعدها به نامقوم تاوری شناخته شدند. در همان سده، یونانیان مستعمرات خود را در آن سواحل مستقر ساختند .

در حال حاضر شهر سیمفروپول پایتختاین جمهوری خود مختار محسوب می شود. به 14 منطقه تقسیم می شود و از شهرهای بزرگ و معروفمی توان به یالتا، سواستاپول، کرچ، یوپاتوریا و فئودوسیا اشاره نمود. زبان رسمی آناوکراینی بوده و زبان های روسی و کریم تاتاری نیز بسیار رایج می باشد .

شبه جزیره کریمه

وضعیت سیاسی

ارگان های اصلی حکومتی در کریمهشامل پارلمان –  شورای عالی و دولت – هئیت وزرا    می باشد. جمهوری خود مختار کریمه فاقد مقام ریاست جمهوری است. سخنگوی هئیت وزرا(نخست وزیر) توسط پارلمان با صلاحدید ریاست جمهوری اوکراین انتخاب می شود. قانون اساسی این جمهوری خودمختار در 21 اکتبر سال 1998 توسط پارلمانآن به تصویب رسیده است .

وضعیت اقتصادی

شاخه های اصلی اقتصاد کریمه صنعت،توریسم ( کریمه غربی، کرانه جنوبی کریمه و کریمه شرقی)، بهداشت و کشاورزی می باشد .

حمل و نقل

هر یک از شهرهای کریمه توسط راههای اتومبیل رو با دیگر شهرها ارتباط دارد. خط های اتوبوس برقی بین شهری نیز وجود دارد(در جاده فرودگاه سیمفروپول – سیمفروپول – آلوشتا – یالتا). شهرهای یالتا، فئودوسیا،کرچ، سواستاپول، چرنومرسکای ویوپاتوریا نیز توسط راه های آبی به یکدیگر متصل می شوند.خطوط راه آهن آرمیانسک – کرچ و ملیتوپول – سواستاپول این شبه جزیره را با دیگر مناطق مرتبط می نمایند .

توریسم

در کریمه تفریح گاه ها و اردوگاههای بسیارمی توان یافت. مشهورترین مکان های استراحت یالتا، آلوشتا و دیگر شهرهای کناره جنوبی کریمه و همچنین شهرهایی چون سوداک و یوپاتوریا می باشند. از ژانویه تا دسامبرسال 2007 در منطقه کریمه نزدیک به 5.718 میلیون نفر گردشگری کرده اند که این آمار نسبت به آمار سال 2006، 11.7 درصد افزایش داشته است .

جمعیت

بر طبق داده های سال 2001 جمعیتکریمه 2024056 برآورد شده است که از این میان 58.3 درصد نژاد روس، 24.3درصد اوکراینی،12.1درصد تاتارکریمه، 1.4درصد بلاروس، 0.5درصد تاتار، 0.4 درصد ارمنی و 0.2 درصد یهودی،لهستانی، بلغار، آذری، ازبک، یونانی و غیره می باشند .

جغرافیای کریمه

شبه جزیره کریمه در جنوب اوکراین واقع شده است. مساحت سطحی آن نزدیک به 27 هزار متر مربع بوده که 72 درصد از آن هموار، 20 درصد کوهستانی و 8 درصد دریاچه می باشد. از غرب و جنوب با آبهای دریای سیاه ودر شرق دریای آزوف مجاور است. شبه جزیره کریمه با کشورهای روسیه، رومانی، بلغارستان،ترکیه و گرجستان مرز دریایی مشترک دارد .

معروفترین مناطق تفریحی کریمه عبارتند از :

کرانه جنوبی کریمه – حوزه هاییالتا وآ لوشتا
کرانه های غربی – حوزه های یوپاتوریاو ساکس
کرانه های جنوب شرقی – حوزه هایفئودوسیا و سوداک

تگ ها:
4785

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر