شهر کرچ

شهر کرچ

کِرچ (اوکراینی : Керч, روسی : Керчь, تاتارکریمه : Keriç,اسلاویک خاوری کهن : Кърчевъ) شهری است (۲۰۰۱ جم ۱۵۷٬۰۰۰ تَن)در شبه جزیره کرچ در خاور کریمه جای گرفته‌است.از کانون‌های مهم صنعتی ، صادراتی ،توریستی اوکراین است. نام آن از ریشه اسلاویک خاوری کهن و از واژه کِرک къркъ به معنی گَلو گرفته شده‌است که از روی تنگه آبی باریک روبروی شهرک گرفته شده‌است .

548
rating
  نظرات