شهر ادسا

شهر ادسا یکی از شهرهای تاریخی است که از گذشته های دور با ایران اشتراک تاریخی داشته است و اکنون به عنوان یکی ازبنادر مهم تجاری مشرف به دریای سیاه شناخته شده است .
این بندر تجاری با جاذبه های بسیار زیاد توریستی و همچنین بازارهای محلی مورد توجه توریستها و جهانگردان است .

در سال 252 میلادی شاپور ارمنستان را تسخیر کرد و این برای روم شکست بزرگی بود. با اینکه حملاتی به مرزهای شرقی ایرانصورت گرفت.شاپور از جنگ در جبهه غربی منصرف نشد و نصیبین در در سال 254 و دورا اروپوسرا در سال 256 به تصرف خود در آورد.در سال 260 شهر ادسا توسط سپاهیان شاپور به محاصرهدر آمد و امپراتور والرین تصمیم گرفت این شهر مهم را باز پس گیرد و در نتیجه جنگ درگرفت .

این تصمیم سرنوشت او را تعیین کرد.سپاه  روم با این که بیش از لشگر ایرانبود،محاصره شد.امپراطور والرین دستگیر شد و صاحب منصبان لشگری و کشوری،حکام ایالات،سناتورهاو همچنین عده زیادی از اشخاص عالی رتبه مملکت به اسارت شاپور در آمدند.ارتش روم ازهم پاشید و سپاهیان دسته دسته تسلیم شدند.این حادثه یک فاجعه حقیقی برای رومیها بود .

شهر ادسا

دومین جنگ صلیبی :

در سال 1145 میلادی، مسلمانان اقدام به بازپس گیری شهر ادسا كه دارای اهمیت فراوانی بود نمودند .
خبر بازپس گیری این شهر به رمرسید و پاپ را بر آن داشت تا دوباره برای تسخیر این شهر مردم را به جنگی دیگر فرا خواند .
به زودی قوای مسیحیان به سویادسا رهسپار شد. این بار لشكر به دو بخش تقسیم شد و از دو مسیر جداگانه به سوی این منطقه رهسپار شدند .
اما این بار، تركهای سلجوقی ازاین فرصت سود جسته و در دو مرحله، هر دو بخش سپاه صلیبی را شكست دادند و نزدیك به دوسوم این لشكر را نابود كردند .
پس از این شكست، نیروهای صلیبی از پای ننشستند و پس از تجدید قوا تصمیم گرفتند تا به دمشق كه شهری استراتژیك برایمسلمانان به شمار می‌آمد حمله كنند و آن را به تصرف خویش در آورند .

لشكر صلیبی علی‌رغم آنكه در اولینبرخورد خویش توانست به پیروزیهایی دست یابد اما به دلایلی نامعلوم، فرماندهان سپاهدستور عقب نشینی را صادر كردند و پس از گذشت چند روز بدون آنكه به نتیجه‌ای برسند راه بازگشت به اورشلیم را در پیش گرفتند.( رانسیمان، استیون؛ تاریخ جنگهای صلیبی، ترجمهمنوچهر كاشف، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1384 ه ش. چاپ اول، ج 2، ص 285-330 )
برخی از تبانی فرماندهان لشكربا والی دمشق سخن به میان آوردند اما این نیز تنها در حد یك احتمال بود. علل این عقب نشینی هرگز فاش نشد و به رازهای سر به مهر تاریخ پیوست .

به مدت چند دهه، صلح تقریبی میانكشورهای اسلامی و مسیحیان برقرار بود تا اینكه رنو دوشاتیون ، شاهزاده‌ی انطاكیه درسال 1187 م در عملی ناجوانمردانه با حمله به كاروان تجاری مسلمانان كه عازم زیارت مكهبود خشم آنان را برانگیخت. وی اموال كاروان را غارت نمود و به این نیز اكتفا نكردهو دستور قتل عام مردان كاروان و به اسارت گرفتن زنان و كودكان را صادر نمود .
در این زمان، صلاح الدین ایوبی،حكمران سوریه از رنو خواست تا اسیران را آزاد كند و دیه‌ی كشته شدگان را نیز بپردازداما رنو با بی‌توجهی حتی از پذیرفتن نماینده‌های صلاح الدین نیز سرباز زد .
صلاح الدین با تشكیل لشكری بزرگ به سوی اورشلیم حركت كرده و پس از دو هفته محاصره‌ی این شهر موفق به تسخیر این شهرگردید.( لوی بیئل، تیموتی؛ جنگهای صلیبی، ترجمه سهیل سمی، انتشارات ققنوس، 1385 ه ش.چاپ اول، ص 122- 125 )

تگ ها:
4164

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر