تندیس اولین رئیس جمهور اوکراین

تندیس اولین رئیس جمهوراوکراین

مجسمه ميخائيل گورشوفسكي اولين رئيس جمهور مستقل اوكراين كهدر آوريل سال 1918 براي مدت كوتاهي ( حدوداً 9 ماه ) رياست جمهوري را به عهده گرفت .
وي داراي دكتراي تاريخ بود ولي نداشتن تجربه كار سياسي و فقداننيروي نظامي سبب گرديد تا دولت وي سقوط نموده و پس از مدتي اوكراين نيز به انضمام اتحادجماهير شوروي در آيد .

تگ ها:
3695

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر