کتابخانه ملی اوکراین (واسیلی ورنادسکی)

کتابخانه ملی اوکراین واسیلی ورنادسکی

اين كتابخانه بزرگترين كتابخانه كشور اوكراين است كه در سال 1918 ساخته شده و از سال 1988 به نام «ورنادسكي» نامگذاري شده است .
حجم مخزن اين كتابخانه بالغ بر 15 ميليون شماره مشتمل برمنابع با ارزش كتب، مجلات، روزنامه ها، نقشه ها، نت هاي موسيقي، منابع تصويري، منابعخطي، منابع چاپي قديمي، كتب دست نويس و اسناد مي باشد به حدي كه بالا ترين تعداد كتب و اسناد دست نويس خط اسلاو در كشور را داراست. اين كتابخانه سالانه 140 تا 160 هزارنسخه (كتاب، مجله و روزنامه) دريافت مي نمايد ضمن آنكه آن چه در كشور اوكراين منتشرمي شود به انضمام رساله هاي دوره دكتراي در اين مراكز آرشيو مي گردد. اين كتابخانهبا بيش از1300 موسسه علمي و 70 كتابخانه در كشور هاي مختلف دنيا در ارتباط است .

منابع اطلاعاتي كتابخانه مورد استفاده 250 هزار مراجعه كننده قرار مي گيرد كه ساليانه 3 تا 5 ميليون مورد اطلاعات به صورت كتاب، نشريه و… دريافتمي كنند و روزانه 1200 تا 1500 دانشمند، كارشناس، دانشجو ازاين كتابخانه بازديد مينمايند .
نياز هاي تخصصي اين افراد در16 سالن تخصصي واقع در ساختماناصلي كتابخانه و 6 سالن شعبه كه در آن مخزن نوشته هاي خطي، كتب نادر و چاپ قديمي، مهرها و رونوشتها، نت هاي منتشره و مجموعه و دست نويس هاي يهودي، مجموعه بزرگ روزنامههاي كشور اوكراين و همچنين بخش بزرگ آرشيو مخزن آكادمي علوم اوكراين وجود دارد .

تشكيلات جست و جو گر كتابخانه داراي سيستم كاتولوگ و كارت مي باشد و نيز مخزن اطلاعاتي و كتاب شناسي با حجم 160 هزار نسخه را داراست. در اين مخزن اسنادي با جنبه هاي مقرراتي ( قوانين، فرمانها، مصوبه ها و غيره) دائرة المعارفها، راهنماها، لغت نامه ها و كتب شناسي هاي ويژه نگهداري مي شود سيستم كاتولوگ كتابخانه بر اساس نام نويسنده و نيز بر اساس زمينه موضوعي كتاب شكل گرفته است و از سال 1944سيستم كامپيوتري كتاب تكميل مي شود .

در كتابخانه بيش از 900 نفر با مسئوليتهاي مختلف فعاليت دارندكه از اين تعداد 70 درصد كتابدار، 17 درصد مسئولين علمي و 13 درصد خدمات جانبي را به عهده دارند.

تگ ها:
3752

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر