مؤسسات اجاره اتومبیل اوکراین

مؤسسات اجاره اتومبیل اوکراین

CAR RENTAL

Integro-Kiev
Vul. Bratska 10.
Tel: 291-7676/7723
rental cost per hour is$8-14.

Nikita

Vul. Serafymovcha 9a.
Tel: 550-3226
24-hour rental cost is$50-300.

Otema

Vul. Yaroslaviv Val 33.

Tel: 212-0129/0514

Oto

Vul. Chervonoarmiyska 15.
Tel: 220-8470


تگ ها:
3829

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر