دانشگاه کشاورزی بلاسرکوف

دانشگاه کشاورزی بلا سرکوف

این دانشگاه به سال ۱۹۲۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۷۸۹۱ جهانی قرار گرفته است .

رشته های زیر در دانشگاه بلاسرکوف ارایه میشوند ؛

کشاورزی، باغداری، کشت و زرع مزارع، جنگلداری، حفظ محیط زیست، سیستمهای آبیاری، سیستمهای دفع آفات، بیولوژی گیاهی

تگ ها:
3921

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر