دانشگاه کارازینا خارکف

دانشگاه ملی کارازینا خارکف

این دانشگاه در سال  ۱۸۰۴ میلادی در شهر خارکف تاسیس شده و مرتبه ۱۴۴۱ جهانی را دارد.زبان رسمی تحصیل در این دانشگاه اوکراینی میباشد ما به جهت آنکه اکثریت قریببه اتفاق مردم شرق اوکراین روسی زبان هستند، معمولا در کلاسها تدریس به زبان روسی صورت میپذیرد .

دانشجویان میتوانند برای مقطع لیسانس در رشتهای زیر در این دانشگاه تحصیل کنند ؛

بیولوژی، زمین شناسی، جغرافیای،حفاظت محیط زیست، تئوری اقتصاد، فیزیولوژی اقتصاد، اقتصاد بین الملل، آمار کاربردی،بازار یابی، سرمایه و اعتبارات، حسابداری، مدیریت، توریسم، روابط بین الملل، مترجمی زبان، تاریخ، ریاضیات،
مکانیک، ریاضیات کاربردی، انفورماتیک، روانشناسی، فیزیک کاربردی، میکرو و نانو الکترونیک، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علومکامپیوتر، مهندسی سیستمها، امنیت اطلاعات و سیستمهای ارتباطی، فرهنگ شناسی، شیمی، حقوقو روزنامه نگاری

همچنین رشته های زیر برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس در نظر گرفته شده اند ؛

بیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فیزیولوژی،جغرافیای اقتصادی-اجتماعی، زمین شناسی، آب شناسی، اکولوژی و محیط زیست، تئوری اقتصاد،اقتصاد بین الملل، امور مالی، بانکداری، حسابرسی، بازاریابی، اقتصاد اماری، مدیریتاداری، مدیریت اقتصاد خارجی، اقتصاد کاربردی، روابط بین الملل اقتصادی، توریسم، مترجمیزبان، ادبیات، تاریخ، باستان شناسی، ریاضی، انفورماتیک، ریاضی کاربردی، مکانیک، روانشناسی،فیزیک امواج رادیویی، جامعه شناسی، مشاغل اجتماعی، علوم سیاسی، مدیریته اطلاعات و فنآوری، فیزیک هستی، فیزیک پلاسما، فیزیک جامدات، ستاره شناسی، زبان و ادبیات اوکراین،زبان و ادبیات خارجی، زبان شناسی کاربردی، روزنامه نگاری، فلسفه، فرهنگ شناسی، شیمی و حقوق

تگ ها:
3752

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر