دانشگاه ملی کارپاتی

دانشگاه ملی کارپاتی

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ افتتاح شد و در حال حاضر در مکان ۵۸۰۷جهانی جای دارد .

دانشجویان میتوانند برای مقطع لیسانس در رشته های زیر تحصیل کنند ؛

بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری، اکولوژیو حفاظت محیط زیست، جامعه شناسی، مشاغل اجتماعی، تئوری اقتصاد، تاریخ، فیزیککاربردی، بازاریابی، زبان شناسی، مترجمی، فلسفه، امور مالی اعتباری، علوم سیاسی،حقوق، روابط بین الملل، شیمی، میکرو و نانو الکترونیک، باغداری و جنگلداری،زمین شناسی،  نقشه کشی، جغرافی

393
rating
  نظرات