دانشگاه ملی دنیپروپتروفسک

دانشگاه ملی دنیپروپتروسک

این دانشگاه در سال ۱۹۱۸ تاسیس شده و در مکان ۵۴۰۶ دانشگاههای جهان قرار دارد .

دانشجویان تنها در مقطع لیسانس و در رشته های زیر میتوانند در این دانشگاه تحصیل کنند ؛

بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری، اکولوژی و حفاظت محیط زیست، جامعه شناسی، مشاغل اجتماعی، تئوری اقتصاد،تاریخ، فیزیک کاربردی، بازاریابی، زبان شناسی، مترجمی، فلسفه، امور مالی اعتباری، علومسیاسی، حقوق، روابط بین الملل، شیمی، برنامه ریزی امنیت سیستمهای خودکار، جامعه شناسی،مشاغل اجتماعی، بانکداری، روابط اقتصادی بین المللی

تگ ها:
3729

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر