دانشگاه تربیت بدنی لووف

دانشگاه تربیت بدنی لووف

این دانشگاه در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده و هم اکنون رتبه ۸۴۸۰ جهانی را در اختیار دارد .
این دانشگاه مختص دانشجویان اوکراینی میباشد .

500
rating
  نظرات