دانشگاه شیمی دنیپروپتروفسک

دانشگاه شیمی دنیپروپتروفسک

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۹۱۷۳ جهانی جای دارد.
این دانشگاه تنها مختص دانشجویان اوکراینی میباشد.

تگ ها:
3736

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر