دانشگاه دریانوردی میکلایو

دانشگاه دریانوردی میکلایو

این دانشگاه در سال ۱۹۲۰ گشایش یافت و هم اکنون در جایگاه۶۹۶۳ جهانی است .

رشته های زیر در این دانشگاه ارایه میشوند:

کشتیسازی، ساخت شناورهای دریایی- رودخانه ای، تکنولوژی ساختاسکله دریایی، تکنولوژی سیستمهای الکتریکی دریای، ناوبری دریایی

446
rating
  نظرات