دانشگاه علوم پزشکی لوگانسک

دانشگاه پزشکی لوگانسک

این دانشگاه در سال ۱۹۵۶ افتتاح شد و در حال حاضر درجایگاه ۸۸۳۸ جهانی قرار دارد .
رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، ماماییو طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند و هزینه از بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است .

454
rating
  نظرات