اوضاع کشور اوکراین(اکراین)

تحصیل در اوکراین – وضعیت اوکراین بعنوان دومین کشور بزرگ اروپا

اوكراين دومين كشور بزرگ اروپا به لحاظ وسعت پس از روسيهبه حساب مي آيد كه در قرون وسطي با عنوان روسيه (كيفسكي روس) هسته ي مركزي اسلاوهاي شرقي محسوب مي شد .
اين سرزمين در پي جنگهاي متعدد تجزيه شد و تحت كنترلساير كشورها به ويژه لهستان و اواخر قرن هجدهم روسيه در آمد اوكراين پس از انقلاباكتبر سال 1917 در روسيه به عنوان يكي از جماهير سوسياليستي محسوب مي شد تا اينكهدر تاريخ 24/8/91 پس از فروپاشي شوروي به استقلال رسيد. شايان ذكر است اوكراين حتيدر زمانيكه جز اتحاد شوروي به شمار مي رفت واجد حق راي در سازمان ملل متحد بود واز 24 اكتبر 1945 عضو اين سازمان محسوب مي شود. اين كشور يكي از اركان چهارگانهاصلي تشكيل دهنده شوروي بود كه در تاسيس و انحلال اين امپراطوري سهم به سزاييداشته است .

تحصیل در اوکراین – اوضاع منابع طبیعی اوکراین

ذخائر غني زغال سنگ در حوزه ي دونتسبك، ذخائر مهم سنگآهن در منطقه ي هورليكا و همچنين سنگ منگنز، گرانيت، گچ، نمك، پتاسيم، كائولن،فسفرو سنگ مرمر از جمله ذخائر معدني اوكراين مي باشند .

تحصیل در اوکراین – شاخص های اقتصادی اوکراین

«ويژگي سيستم اقتصادي: در حال گذار از سيستماقتصاد دولتي به اقتصاد مبتني بر بازار و آزاد »
رشد توليد ناخالص داخلي GDP: 9درصد. بيشترين ميزان رشد در بخشهاي اقتصادي صنايعتوليدي، تجارت هاي عمده فروشي و خرده فروشي، كشاورزي، جنگلداري و ساختمان وجودداشته است .
ميزان توليد ناخالص داخلي: 9/201 ميليارد گريونا(2576/38 ميليارد دلار )
درآمد سرانه: 3850 گريونا (727 دلار )
نرخ تورم: 1/6 درصد (در سال 2000 ميلادي 8/25 درصدو پيش بيني سال 2002 ميلادي 8/9درصد )
نرخ بيكاري: 6/3 درصد
ميانگين حقوق افراد: 311 گريونا
ميزان ذخيره ي ارزي كشور: 15/3 ميليارد دلار
تعداد بانكهاي تجاري: 190 بانك

وضعيت رشد توليدات صنعتي :

رشد توليدات صنعتي: 2/14 درصد (در سال 2000ميلادي 9/12 درصد )
ميزان توليدات صنعتي و خدمات: 9/155 ميليارد گريونا
ميزان توليد لوله: 67/1 ميليون تن
ميزان توليد فولاد: 4/25 ميليون تن
ميزان رشد توليد صنايع سبك: 8 /13 درصد
ميزان رشد توليد صنايع استخراجي: 3/3 درصد
ميزان رشد توليد صنايع غذائي و فرآوري محصولات كشاورزي:2/18 درصد
ميزان رشد توليد صنايع چوب: 28 درصد
ميزان رشد توليد صنايع كاغذ و چاپ: 2/18 درصد
ميزان رشد توليد در بخش ذغال سنگ و محصولات نفتي: 3/54 درصد
ميزان رشد توليد مواد شيميايي و پتروشيمي: 6/10 درصد
رشد توليدات مواد غير فلزي:4/11 درصد
ميزان رشد توليدات فلزيك: 9/4 درصد
ميزان رشد توليدصنايع ماشين سازي: 8/18 درصد
ميزان رشد توليد و توزيع نيروي برق،گاز و آب: 6/2 درصد

اوضاع کشور اکراین

تحصیل در اوکراین – میزان بدهی های اوکراین

ميزان بدهي داخلي:87/3 ميليارد دلار
ميزان بدهي خارجي: 97/7 ميليارد دلار
ميزان بدهي هاي مشروط كشور: 18/2 ميليارد دلار (يعنيوامهاي اعطائي به سازمانهاي اقتصادي در قبال تضمين دولت

تحصیل در اوکراین – بودجه تلفیقی اوکراین

ميزان درآمد بودجه ي تلفيقي: 54 ميليارد دلار گريونا(96/9 ميليارد دلار (
ميزان هزينه ي بودجه تلفيقي:3/55 ميليارد گريونا (2/10 ميليارد دلار( كسر بودجه ي 3/1 ميليارد گريونا (حدود 240 ميليون دلار (

تحصیل در اوکراین – وضعیت کشاورزی اوکراین

اوكراين كه خاك سياه يا چرنوزيوم بخش وسيعي از خاك آن راپوشانده است يكي از غني ترين اراضي كشاورزي شوروي سابق و منطقه را داراست و انواعگندم، چغندر قند، سيب زميني، گل آفتابگردان، پنبه، تنباكو، سويا، علوفه، كائوچو،سقز و
انواع ميوه و سبزي در آن كشت مي شود هم چنين سالانه درحدود 9/8 ميليون متر مكعب چوب از جنگل هاي آن به دست مي آيد. اوكراين سابق بر اينبه دليل توليد انبوه غلات به سيلوي اروپا معروف بود. امروزه نيز سالانه حدود 40ميليون تن غلات در اوكزاين برداشت مي شود .

رشد توليدات بخش كشاورزي : 9/9 درصد
ميزان توليد غلات:7/39 ميليون تن (7/25 درصدافزايش نسبت به سال قبل )
ميزان توليد گندم: 3/21 ميليون تن

تحصیل در اوکراین – اقتصاد اوکراین

اوكراين از نظر صنعتي و اقتصادي دومين جمهوري مهم شورويسابق پس از روسيه به شمار مي‌رفت. اوكراين نه تنها توليد كننده غلات محسوب مي شدبلكه مركز توليد فولاد، استخراج زغال سنگ و آهن، صنايع شيميائي و مواد غذايي نيزبود .

در سال هاي اوليه ي فرو پاشي شوروي فقدان ساختار هايرسمي و قانوني جديد و نوپائي اين كشور در عرصه ي اقتصاد بين الملل مانع از بهبوداقتصاد اين جمهوري شده بود ولي اخيراً تحولاتي در بخش اقتصاد اين كشور به چشمميخورد . هواپيما سازي، تانك سازي، كشتي سازي، توليد موشك، صنايع اپتيك، ساختماشين آلات سنگين، موتور سازي، لوله سازي، توربين، صنايع فولاد، ادوات كشاورزي،صنايع سبك، صنايع شيميايي، مواد غذايي، الكترونيك، رايانه، پوشاك، سيمان، مواد غذايي،الكترو نيك، رايانه، پوشاك، سيمان، نساجي، و توليد الياف مصنوعي در زمره ي محصولاتصنعتي اوكراين به حساب مي آيند .

تحصیل در اوکراین – وضعیت نظامی اوکراین

ميزان بودجه نظامي: 77/2 ميليارد گريونا(حدود 520 دلار )
ميزان صادرات تسليحات: 500 ميليون دلار
تعداد نيرو هاي نظامي كشور: 390 هزار نفر(در حال كاهش است)

تحصیل در اوکراین – وضعیت سرمایه گذاری خارجی اوکراین

ميزان سرمايه گذاري: از ابتداي استقلال تا اولاكتبر 2001: 194/4 ميليارد دلار
كشورهاي سرمايه گذار: آمريكا 702 ميليون دلار،قبرس 400 ميليون دلار، هلند 367 ميليون دلار، انگليس 363 ميليون دلار و آلمان 265ميليون دلار
تعداد كشورهاي سرمايه گذار: شش كشور مهم فوق الذكر
در حال حاضر كشورهايي مانند چين و هند و تركيه وآذربايجان نيز به كشورهاي سرمايه گذار پيوشته اند .

تحصیل در اوکراین – وضعیت کمیسیون مشترک اقتصادی بر گزار شده اوکراین

تاكنون سه كميسيون مشترك اقتصادي و تجاري بين دو كشوربرگزار شده است .
اولين كميسيون در تاريخ 30 ارديبهشت لغايت 3 خرداد سال1375 در تهران، دومين آن در تاريخ 7 لغايت 8 شهريور سال 1379 در كيف و سومين آن درتاريخ 31 ارديبهشت لغايت 1 خرداد سال 1381 در تهران برگزار گرديد

تحصیل در اوکراین – وضعیت روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران

براساس آمار گمرك اوكراين حجم گردش تجاري دو كشور300/165 ميليون دلار بوده كه ميزان صادرات به جمهوري اسلامي ايران 401/3 ميليوندلار گزارش شده است .

آمار ارائه شده فوق از سوي گمرك اوكراين با آمار ارائهشده از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران تفاوت فاحشي دارد و علت آن عدم اظهار دقيقتجار و صادر كنندگان ايراني و اوكرايني است كه عمدتاً جهت فرار از پرداخت سود وعوارض گمركي، ماليات و غيره انجام مي پذيرد .
بر اساس آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران حجم مبادلات دوكشور در سال 1380 بيش از 230 ميليون دلار بوده كه از اين مجموع، مبلغ 120 ميليوندلار صادرات ايران به اوكراين گزارش شده است .

اقلام عمده صادراتي اوكراين به جمهوري اسلامي ايران: آهنآلات و فولاد، قطعات تجهيزات هواپيما، روغن آفتابگردان، لوله نفت و گاز، كاغذ ومقوا، واگن هاي راه آهن و لوكوموتيو، ماشين آلات، لوازم الكتريكي و مواد شيميائي .
اقلام عمده وارداتي از جمهوري اسلامي ايران: فروسليسيوم،كرك، فرش، كف پوش، لوازم آشپز خانه، كشمش، سنگ مرمر، بادام، مغز زردآلو، هلو،خرما، كفش و مصالح ساختماني

تحصیل در اوکراین – وضعیت جمهوری مسلمان نشین اوکراین

اين كشور با 27 هزار كيلومتر مربع وسعت و بيش از 5/2ميليون نفر جمعيت در جنوب اوكراين قرار دارد و تمامي شبه جزيره را شامل مي شود .

مركز اين جمهوري خود مختار سيمفر و پل 350 هزار نفرجمعيت دارد. شبه جزيره كريمه در سال 1329 ميلادي به تصرف مغولان در آمد و تاتارهاي كريمه در سال 1438 خانات كريمه را در آن تاسيس نمودند و طبق پيمان «ياسي» درسال 1792 مالكيت روسيه بر آن رسميت يافت. كريمه در سال 1918 به تصرف آلمانها درآمد و سپس در سال 1921 به يكي از جمهوري هاي خود مختار روسيه تبديل شد. پس ازپايان جنگ دوم جهاني تاتار هاي كريمه كه به همكاري با آلمان ها متهم شده بودند به فرمان استالين و سيبري تبعيد و اتباع بلغارستان، ارمنستان و روسيه در اين مناطق اسكان داده شدند .

اين جمهوري خود مختار در سال 1954 و در زمان زمامداريخروشچف كه خود اوكرايني بود به اوكراين واگذار شد تا اينكه در سال 1991 با فروپاشيشوروي جمهوري خود مختار كريمه دوباره تاسيس گرديد .

تگ ها:
6543

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر