اطلاعات عمومی اوکراین(اکراین)

کشور اوکراین در یک نگاه

جمعيت :حدود 55 ميليون نفر
جمعیت غیر اوکراینی:غير از اوكرايني ها بر اساس درصد جمعيتي، روسها (4/1 ميليون)، يهوديان، بيلوروسها،لهستانيان، مولداوياييها و غيره زندگي مي كنند.
وسعت :700/603 كيلومتر مربع
زبان ملي : اوكرايني – زبان رسمي در اين کشور زبان اوكرايني است ولي در اغلب مکانهای عمومی بهزبان روسي محاوره ميکنند
تقسیم بندی اوکراین: اوكراين به 25 استان، 394 شهر، 892 شهرك، 477 ناحيه و 3 ناحيه بزرگ اقتصادي: كنارهرود دنپر، جنوب غربي و جنوبي تقسيم مي شود.
پايتخت : شهر كيف با 5/3 ميليون نفر جمعيت
دين رسمي : مسيحيت شاخه ارتودكس(پروبسلاو)
ساير اديان : اسلام – شاخه هاي مختلف مسيحيت نظير كاتوليك
واحد پول : كوپك – هر 100 كوپك برابر 1 گريونا
برابري واحد پول با دلار : هر 5 گريونا معادل با 1 دلار آمريكا
همسايه ها : روسيه ، بلاروس، مجارستان، لهستان، اسلواك، روماني، مولداوي
بزرگترين شهرها: خاركف، اودسا، دنپر، دانتسك، زاپاروژه، كيروارخ و لوف
نظام سياسي : جمهوري
نژاد : اسلاو شرقي
آب و هوا : در تابستان 35+ و در زمستان نهايت 25-
زبان تدريس دانشگاه های اوکراین : روسي، اوكرايني، انگليسي
فرودگاه : فرودگاه بريسبول با 30 كيلومتر فاصله از كيف
خطوط پروازي : شركت هواپيمايي كاسپين(دوشنبه ها ساعت 9 صبح )
اختلاف ساعت با ايران: يك ساعت
وضعيت جغرافيايي : آخرين مرز اروپاي شرقي
موقعيت دراروپا : كانديداي اتحاديه اروپا سال 2008
وضعيت اقتصادي : داراي درآمد سرانه متوسط  روبه رشد
ناحیه اقتصادی: ناحيه اقتصادي كناره رود دنپر يكي از بزرگترين ناحيه ها بوده که نقش اصلي را در اقتصادصنايع سنگين دارا بوده و شامل معادن و صنايع فلزي مي باشد. ناحيه جنوب غربي داراي صنايعغذائي پيشرفته، ماشين سازي، صنايع شيميايي، صنايع چوب و لوازم و مصالح ساختماني ميباشد.
دسترسي به آبهاي آزاد : درياي سياه
شهرهاي معروف : كيف – خاركف – پولتاوا – ادسا – لوو
شهرهاي توريستي و تاريخي : شبه جزيره كريمه – كيف – خاركف
تاريخ استقلال : 1991 ميلادي
رفت و آمد درون شهري : مترو – اتوبوس – تاكسي
وروديه تاكسي : 2 گريونا
رودخانه هاي مهم : دونتس – دنيپر – بوگ جنوبي
بنادر معروف : اودسا، ايليچفسكي، نيكلايف، سيواستاپل، يالتا و كرچ
ميادين معروف پايتخت : خرشاتيك – سيرك – استقلال
پاركهاي معروف پايتخت : پارك شفچنكو – گيدروپارك
صنايع : كشتي سازي – هوا و فضا – صنايع نيروگاهي و دفاعي – فولاد
صنايع هنري : نقاشي – مجسمه سازي – موسيقي – تئاتر و سينما
علوم دانشگاهي معروف : هوا و فضا – ساخت و توليد موتورهاي هواپيما – ساخت و توليد موشك وراكت – الكترومكانيك-فيزيك ليزر- مهندسي جوش – مهندسي مكانيك- مهندسي سينما – موسيقي- شاخه هاي هنر- علومپزشكي – تخصص چشم پزشكي – راديولوژي و …
برخورد با خارجيها : بر اساس قوانين كشور اوكراين خارجياني كه بصورت قانوني در اين كشور اقامت دارند و فاقدمليت اوكرايني هستند ميتواننــد از حقوق افراد اوكرايني برخوردار شوند
قبله: 17درجه و 35 دقيقه به سمت جنوب شرقي
آب: آب لوله كشي آشاميدني نيست و بايد آب معدني تهيه نماييد.
اختلاف ساعت با تهران: زمان كيف ((GMT+2 ، 30 دقيقه عقب تر از ساعت تهران مي باشد.

اطلاعات عمومی اکراین

تحصیل در اوکراین – پرچم اوکراین

پرچم اوكراين متشكل از دو رنگآبي در قسمت بالا و زرد در پائين مي باشد.
رنگ زرد سمبل مزارع گندم اوكراينمي باشد. به روايت ديگر دو رنگ آبي و زرد اين پرچم مظاهر آب و آتش نيز محسوب شده اند

تحصیل در اوکراین – مساحت و جغرافیای اوکراین

مساحت اوكراين كه سرزمين پستو همواري است كه كه بيشتر قسمت هاي آن را جلگه در بر گرفته 603700 كيلو متر مربع ميباشد.
نام محلي آن اوكراين با تلفظ«اوكرائين» به معناي پايان قلمرو و يا «كرانه» مي باشد.

تحصیل در اوکراین – جمعیت اوکراین

جمعيت اوكراين در بين سال هاي92 تا 95 در حدود 52 ميليون نفر بود ولي با توجه به آنكه در سال هاي اخير رشد جمعيتدر اين كشور منفي بوده است بر اساس آخرين سرشماري رسمي (22 آذر 1380) جمعيت اوكراين415000/48 نفر اعلا م گرديده كه شامل 54 درصد زن و 46 درصد مرد و 32 ميليون جمعيت شهرنشين و 16 ميليون روستائي مي باشد.

پايتخت آن كيف نيز 5/2 ميليوننفر جمعيت دارد.

محدوده جغرافيايي: اين كشور درشمال درياي سياه قرار گرفته و طول سواحل سواحل آن 2782 كيلومتر مي باشد. درياي آزوفدر جنوب شرقي اوكراين جزئي از درياي سياه به حساب مي آيد كه به وسيله تنگه ي كرچ بهآن متصل است و ميان روسيه، شبه جزيره ي كريمه و خاك اصلي اوكرا ين قرار دارد. اين كشوراز شمال به بلاروس، از شمال شرق و شرق به روسيه، از جنوب و جنوب غربي به روماني و ملداويو از غرب به كشورهاي لهستان، مجارستان و اسلواكي محدود مي شود. همچنين از طريق دريايسياه با تركيه، بلغارستان، و گرجستان داراي مرز مشترك دريائي مي باشد

تحصیل در اوکراین – آب و هوای اوکراین

آب و هوا در اوكراين در شمالسرد و در جنوب معتدل است. در شهر كيف 2 تا 3 ماه از سال يخبندان كامل است كه دما تا30 درجه زير صفر هم ميرسد.
ميانگين دما در ماه ژانويه منفي6 درجه و در جولاي مثبت 20 درجه سانتيگراد است ولي در جنوب كشور حرارت در ژانويه 4درجه و در جولاي 24 درجه است.
آب وهواي كشور اوكراين در تابستانمعتدل و در زمستان سرد است به نحوي كه حتي تا 25 درجه زير صفر نيز ميرسد و شبيه بهآب و هواي استان اردبيل ميباشد.

تحصیل در اوکراین – رودخانه های مهم اوکراین

در اوكراين رود هاي فراواني جرياندارند كه عمدترين آنها دنيپر، دونتس و بوگ جنوبي مي باشند.
دنيپر كه سرچشمه آن كوههاي روسيهو بلاروس هستند پس از ولگا و دانوب بزرگترين رود اروپا محسوب مي شود و فقط سه ماه ازسال آب آن منجمد مي گردد. همچنين چندين سد ونيرو گاه برق آبي بر روي دنيپر احداث گرديدهكه درياچه هاي مصنوعي بزرگي را تشكيل داده است.

تحصیل در اوکراین – زبان مردم اوکراین

زبان مردم اوكراين از گروه زبانهاي اسلاو شرقي است و شباهت زيادي به زبان روسي دارد.

به عبارت ديگر لغات مورد استفادهدر زبان اوكرايني بيشتر بر گرفته از زبان لهستاني است ولي دستور زبان اين زمان به مانندزبان روسي مي باشد. زبان روسي مي باشد. زبان روسي بيشترين رواج را پس از زبان اوكراينيدر اين كشور دارد. اخيراً با هدف انسجام بخشيدن به زبان و فرهنگ اوكرايني اهميت بيشتريبه آن داده مي شود و اين امر باعث بروز اختلافاتي مياني اوكرايني ها و روسعا از يكسوو دو كشور روسيه و اوكراين از سوي ديگر شده است. اين امر در مناطق غربي اوكراين بهويژه لووف باعث تنشها حتي خونريزي هم شده است. ضمناً الفباي زبان اوكرايني نظير زبانروسي سيريليك مي باشد و تفا وت ميان اين دو اندك است

تحصیل در اوکراین – مذهب اوکراین

نا سال 988 ميلادي ساكنين اوكراينيفعلي نيز به مانند بسياري از مردم اروپا بت پرست بودند ولي با پذيرش آئين مسيحيت ازسوي پرنس ولاديمير اين كشور نيز مسيحي شد.

در سال 1054 به دنبال تكفير متقابلپاپ روم و پاترياك بيزانس مذهب ارتدوكس توسط پاترياك بيزانس به وجود آمد و كشور هايزيادي از جمله دولت شهر روس كيف (اوكراين، روسيه و بلاروس) ارتدوكس گرديدند و به هميندليل بيشتر مردم اوكراين تابع كليساي ارتدوكس بوده و اقليتي تابع كليساي كاتوليك ميباشند كه بيشتر ساكن نواحي غرب اوكراين نواحي غرب اوكراين هستند. علاوه بر ارتدوكسهاو كاتوليك ها، پيروان مذهب پروتستان و برخي فرق مسيحي نيز در اوكراين وجود دارند. يهوديانهم داراي كنيسه هاي مختلف هستند (در كيف 2 كنيسه) كه مراسم مذهبي خود را انجام مي دهند.

تحصیل در اوکراین – مسلمانان اوکراین

اگرچه آمار رسمي از مسلماناناوكراين موجود نيست ولي رقم تقريبي مسلمانان اوكرايني 2 ميليون برآورده شده است كهعمدتاً در شبه ي جزيرة كريمة ساكن ميباشند ولي در ساير شهرهاي اوكراين به مانند دانتسك،زاپاروژيه، لوگانسك و غيره زندگي مي كنند و عمدتا از اقوام تاتار، داغستاني و آذربايجانيمي باشند.

آذريها شيعه اثني عشري بوده ومابقي اهل تسنن هستند. دين مبين اسلام توسط تركهاي عثماني و بازرگانان كشورهاي شرقيدر اوكراين رواج پيدا نموده و گفتني است در حال حاضر 327 تشكل اسلامي در اوكراين مشغولفعاليت مي باشند. در شبه جزيره ي كريمه مساجد زيادي وجود دارد ولي در ساير شهرها مسلمانانبه دليل عدم وجود مسجد براي انجام تكاليف ديني مشكل دارند. در شهر كيف نيز مسجدي احداثشده كه هنوز به اتمام نرسيده لكن روزهاي جمعه از آنان براي اقامه فريضه جمعه بهره برداريمي شود.

تحصیل در اوکراین – برق اوکراین

سراسر كشور اوكراين داراي برقبوده و استاندارد برق در اوكراين 220 ولت مي باشد.
كشور اوكراين داراي نيروگاههاياتمي جهت توليد برق و انرژي گرمايي مي باشد و آب گرم در اين كشور بصورت مركزي است ودر تاريخ آبان ماه توسط شهرداري آب گرم شوفاژها و حمام ها باز مي شود و به خانه هاراه مي يابد.

تحصیل در اوکراین – ساعات کار اوکراین

ساعات كار اداري روزانه 8 ساعتاز 30/8 يا 9 لغايت 30/17 يا 18 با يك ساعت تعطيلي براي صرف ناهار مي باشد.
روزهاي شنبه و يكشنبه تعطيل است.ساعات كار وسائل نقليه عمومي از ساعت 6 صبح تا 24 مي باشد

تحصیل در اوکراین – تعطیلات رسمی اوکراین

اول ژانويه ضآغاز سال ميلادي
7 ژانويه كريسمس ارتدوكسها
8 مارس روز جهاني زن
16_15 آوريل عيد پاك
28 ژوئن روز قانون اساسي
24 آگوست روز استقلال
2_1 مي روز جهاني كارگر
9 مي روز پيروزي
4_3 ژوئن روز تثليث مقدس

تحصیل در اوکراین – واحد پول اوکراین

واحد پول اوكراين كوپك و 100كوپك 1 گريونا است و هر گريونا 190 تومان است.
نرخ برابري ارز:هر دلار آمريكا برابر 75/4 گريونا – هر يورو برابر با 5/5 گريونا
در اغلب فروشگاههاي عمومي و خصوصي،هتل ها، فرودگاهها و صرافيهاي رسمي براي تبديل ارز وجود دارند كه به نرخ آزاد عمل ميكنند

تحصیل در اوکراین – خرید لباس در اوکراین

كيف شهري سردسير با دماي متوسط15 درجه زير صفر از اواخر آبان تا فروردين است لذا توصيه ميشود از پالتوپوستهاي مخصوصروسي وهمين طور پوتين استفاده كنيد كه در بازاري به نام تريشنا يا همان بازار چينيها شايد با قيمت ارزانتر پيداكنيد.
اين بازار در انتهاي شهر كيفدر منطقه تريشنال قرار گرفته است و مي توانيد با مترو و ماشورتكا(ميني بوس ) به آنجابرويد اين بازار تقريبا حدود 160 لاين دارد و بسيار بزرگ است بطوريكه در يك روز نميتوان از اين بازار ديدن كرد.
قيمت لباس در كيف 50% گرانتراز ايران است ولي بهتر است كه لباسهاي زمستاني خاص مانند پالتو را بدليل كيفيت خوباز كيف تهيه شود.

تحصیل در اوکراین – سیاست و حکومت اوکراین

اوكراين در 16 جولاي سال 90 حقحاكميت ملي و در 24 اوت 1991 استقلال كامل خويش را به دست آورد.

تفكيك قوا در اوكراين پذيرفتهشده و قواي مجريه، مقننه و قضائيه در آن نقش مي كنند. سيستم حكومتي اوكراين را مي توانرياستي _ پارلماني محسوب داشت. قانون اساسي جديد آن در ژوئن سال 1996 به مورد اجراگذاشته شد كه داراي 15 فصل و 161 اصل مي باشد. آخرين اصلاحات قانون اساسي در 28 فروردين1379 در يك همه پرسي انجام شد كه طبق آن قرار است برخي اختيارات رئيس جمهور در برابرقوه ي مقننه كشور افزايش يابد و قوه ي مقننه كشور از يك مجلسي به دو مجلسي تبدبل شودو از مصونيت نمايندگان مجلس كاسته شود. اين امر تا امروز به مرحله ي اجرا نرسيده است.رئيس جمهور اوكراين دوم شهريور ماه 1381 همزمان با يازدهمين سالگرد استقلال اوكرايندر سخنراني خود پيشنهاد كرد شيوه ي حكومت در اوكراين از «رياست جمهوري _ پارلماني»به «پارلماني_رياست جمهوري» تغيير يابد لكن تا به امروز اين امر عملي نشده است

تگ ها:
14237

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر