نمونه نامه تعهد پرداخت هزینه تحصیلی

نمونه نامه تعهد پرداخت هزینه تحصیلی

نمونه نامه تعهد پرداخت هزینه تحصیلی ، بیمه و بلیط دانشجویان برای ورود به کالج پیش دانشگاهی علوم پزشکی پچ مجارستان

نمونه نامه تعهد پرداخت هزینه بیمه و تحصیل و بلیط دانشجویان

TO   EMBASSY OF HUNGARY

I am Mr. Mohammad Hajikhani , (Iranian citizen ID  69919 born  1945), Guarantee that I would take all the responsibilities of my daughtier  , (Name, Behnoosh Hajikhani pass no  A 15555616 born  1989) expenses including  living, health care, and transportation expenses during her residence in Hungary.

Mr. Mohammad Hajikhani

تگ ها:
4246

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر