نمونه برنامه آموزشی کالج پیش دانشگاهی پچ

این کالج دارای برنامه مدون آموزشی برای ترم عادی و ترم فشرده می باشد.
شروع کلاسها از ساعت 8صبح تا ساعت 13.30 می باشد و در سه سانس کلاس ها برگزار می گرددو شامل آموزش دروس مختلف پیش دانشگاهی به شرح زیر می باشد:

نمونه برنامه آموزشی کالج پیش دانشگاهی پچ

  زیست شناسی (Biology)

. شیمی پایه : کربن، آب، PH، لیپیدها
. کربوهیدرات ها
. آمینواسید، پروتئین، واکنش های بیوشیمی، آنزیم ها،نوکلئوزیدها، مواد ژنتیکی
. جریان اطلاعاتی ژنتیکی، کد ژنتیکی
. تکثیر DNA
. ساختار سلول ها شامل : سیتوپلاسم، سلول های بنیادی
. غشای سلولی، دیواره سلولی
. تقسیم سلولی : میتوز و میوز 
. مبانی ایمن شناسی 
(به طور کلی اطلاعات در مورد ساختار بدن انسان، گردش خون، سیستم عصبی، اندامها و... )

شیمی (Chemistry)

. نظریه اتمی ماده 
. جدول تناوبی
. ترکیبات نامتقارن معدنی
. پیوند شیمیایی و نیروهای بین مولکولی
. معادلات شیمیایی
. قوانین گاز
. تعادل الکترونیکی و شیمیایی، نظریه های پایه اسیدی
. شیمی آلی و ...

در ترم فشرده که از ژانویه یا فوریه آغاز می شود فشردگی آموزش قابل مشاهده است و دانشجویان باید در سطح خوبی از نظر زبان انگلیسی قرار داشته باشند.

تگ ها:
3908

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر