دوره مقدماتی آماده سازی کالج اینترنشنال بوداپست

دوره مقدماتی آماده سازی کالج اینترنشنال بوداپست

دوره های آماده سازی کالج می تواند فرصت ورود متقاضیان را به برنامه انتخاب شده خود را افزایش دهد. کالج بین المللی دو برنامه پیش دانشگاه عادی (شروع 7 اکتبر) و برنامه فشرده را (شروع 7 ژانویه) ارائه می دهد.
نکته  شهریه یکسال تحصیلی جهت صدور پذیرش تحصیلی باید به شماره حساب کالج باید حواله گردد تا اصل پذیرش تحصیلی توسط کالج ارسال گردد.

تگ ها:
3883

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر