امكانات خوابگاهي كالج اويسنا

امكانات خوابگاهي كالج اويسنا

كالج اويسنا حدود 5 سال قبل مجتمع مسكوني خوابگاهي خويش را در شهر بوداپست راه اندازي نمود كه شامل امكاناتي مانند  مبل ، تخت، ميزمطالعه، ماشين رختشويي، كمد، تلفن، آشپزخانه كامل و حمام و دستشويي مجهز و اينترنت بدون سيم موجود است و اينترنت در تمام اتاقها قابل دسترسي است.

542
rating
  نظرات