شرایط انصراف از تحصیل و استرداد شهریه

شرایط انصراف از تحصیل و استرداد شهریه کالج دونا بوداپست

انصراف قبل از اعزام: در این حالت ابتدا باید روادید لغو شود و پس از آن 200 یورو کارمزد بررسی و صدور پذیرش تحصیلی کسر و الباقی شهریه مسترد خواهد شد.

انصراف پس از ورود به کشور مجارستان: با تصویب ویزا و ورود به مجارستان و قبل از و یا بعد از ثبت نام در کالج و اعلام انصراف قبل از دوهفته پس از ورود به کشور مجارستان ، در این حالت ابتدا باید روادید لغو شود و پس از آن 70 ٪ از هزینه شهریه مسترد خواهد شد.

انصراف پس از دوهفته از شروع تحصیل و ورود به کشور مجارستان: در این حالت شهریه قابل استرداد نمی باشد.
تگ ها:
3977

  نظرات

نظرات کاربران
نام
ایمیل
نظر