دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

University of Miskolc

www.uni-miskolc.hu
این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاههای مجارستان است که در جنوب مجارستان در نزدیکی مرز کرواسی در شهر میشکولس واقع شده است و در گروه فنی و مهندسی و رشته های موسیقی و هنر و حقوق پذیرای دانشجویان خارجی می باشد.

369
rating
  نظرات