اخبار و مقالات
گروه

ارسال شهریه مجارستان

متقاضیان گرامی خواهشمند است در حواله و ارسال شهریه دانشگاهها و کالج های مجارستان به نکات مهم زیر توجهفرمایید و کلیه مراحل را با موسسه هماهنگ فرمایید : - در هنگام خرید ارز از بردن پول نقد خودداری فرمایید و چک تضمینی استفاده نمایید. - شهریه را فق...