اخبار و مقالات
گروه

سايت دانشگاه های مجارستان

دانشگاه های مجارستان در مجموع 26 دانشگاه می باشد که از مجموع این 26 دانشگاه 4 دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان مورد تایید وزارت بهداشت ایران و 8 دانشگاه مورد وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ایران می باشد. دانشگاه های مجارستان از نظر علمی و تحقیقاتی...

تحصیل در مجارستان در یک نگاه

زبان تدريس دانشگاهها انگليسي، آلماني، فرانسوي و مجاري دوره پیش دانشگاهی دوره يكساله آماده سازي قبل از ورود به دانشگاه هزینه دوره پیش دانشگاهی در كالجهاي مختلف بسته به كيفيت متنوع مي باشد و شهريه این دوره 5700 يورو در كالج اينت...

پیش دانشگاهی در مجارستان

چرا تحصیل در مجارستان؟ در حال حاضر تحصيل در کشور مجارستان ايده آل و مناسب دانشجويان خارجي ميباشد ،به دلیل اینکه زبان تدريس در مجارستان انگليسي بوده و با در نظر گرفتن  قدمت ، اصالت و اعتبار دانشگاههاي مجارستان  در تمامي كشورهاي جهان شناخته شده و...