اخبار و مقالات
گروه

تاریخ بوداپست مجارستان

تاریخ بوداپست در 39ق/242 م بودا به صورت پایگاه سکونتی مردم مجار درآمد و از 51ق/350م به صورت پادشاهی مجار مبدل گرديد و چنين بر می آید كه در آن زمان اسلاوها در اراضى «پِست» سكنا داشتند. گروهى از قوم ياس که گويشى ايرانى مشابه گويش آلانهاي قفقاز دا...