اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه پزشکی دبرسن و اطلاعات شهر

دبرسن در طول قرن ها , پایتخت مجارستان و مرکز فرهنگی مهمی بوده است . این شهر در طول جنگ جهانی دوم آسیب زیادی دیده است . با تاسیس دانشگاه کالوینیست (calvinist) در سال 1538 که معماری معروفی دارد , دبرسن تبدیل به مرکز فرهنگی این کشورشد . در حال ح...