اخبار و مقالات
گروه

شهر میشکولتس

میشکولتس به مجاری( Miskolc): یکی از شهرهای مجارستان که در شمال شرق کشور قرار گرفته است. جمعیت شهر میشکولتس در سال ۲۰۱۰ برابر با ۱۷۰٫۰۰۰ نفر بوده است. میشکولتس چهارمین شهر بزرگ کشور مجارستان است.