اخبار و مقالات
گروه

تندیس اولین رئیس جمهور اوکراین

مجسمه ميخائيل گورشوفسكي اولين رئيس جمهور مستقل اوكراين كهدر آوريل سال 1918 براي مدت كوتاهي ( حدوداً 9 ماه ) رياست جمهوري را به عهده گرفت . وي داراي دكتراي تاريخ بود ولي نداشتن تجربه كار سياسي و فقداننيروي نظامي سبب گرديد تا دولت وي سقوط نموده و...

موزة ملی تاریخ جنگ

موزة ملي تاريخ جنگ در تاريخ7 اكتبر سال 1974 افتتاح گرديده است . اين مكان يادبود كه شامل چندمكان بزرگ است توسط معماري مشهور به نام «ويتچ» طراحي و در دامنه تپه هاي مشرف به دنيپرساخته شده است. ساختمان مركزي اين بنا از موزه و مجسمه يادبود مادر ميهن...

بنای دوستی خلق ها

ساخت اين بنا در سال 1979 آغاز و در نوامبر سال 1982 به مناسبت 325 مين سالگرد اتحاد دو ملت روسيه و اوكراين افتتاح گرديد . همچنين ساخت اين بنا مصادف با 1500مين سال تاسيس شهر كي يف بوده است

کتابخانه ملی اوکراین (واسیلی ورنادسکی)

اين كتابخانه بزرگترين كتابخانه كشور اوكراين است كه در سال 1918 ساخته شده و از سال 1988 به نام «ورنادسكي» نامگذاري شده است . حجم مخزن اين كتابخانه بالغ بر 15 ميليون شماره مشتمل برمنابع با ارزش كتب، مجلات، روزنامه ها، نقشه ها، نت هاي موسيقي، مناب...