اخبار و مقالات
گروه

تاریخ اوکراین-اکراین

جمهوري اوكراين با جمعيتي حدود 55 ميليون نفر و وسعت700/603 كيلومتر مربع در قسمت غربي فدراسيون روسيه قرار گرفته است . در ميان جمهوريهاي شوروي سابق اين جمهوري از جايگاه ويژهاي برخوردار است و از لحاظ فرهنگ و سطح زندگي و درآمد ملي، اروپائي ترين جمهو...

اوکراین در قرن20-8

اوکراین در قرن 8 و 9 تحصیل در اوکراین - قرن هشتم و نهم ميلادي تاسيس دولت شهر كي يف در اواسط قرن هشتم ميلادي با ورود برادران«يورليك» كه از اهالي اسكاندينا ويا بودند صورت مي گرفت . بر اساس اسناد تاريخي به دست آمده اين برادران با هدف خاتمهبخ...