اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه یورپین(یوروپسکی)

European University   www.eufimb.kiev.ua اين دانشگاه يكي از دانشگاه ها جهت گذراندن دوره پيش دانشگاهي زبان روسي در شهر كيف مي باشد و داراي امكانات خوب و مناسب در  شهر كيف ميباشد و فاصله خوابگاه بادانشگاه 3 كيلومتري است كه باعث صرف هزينه زياد رفت...

دانشگاه ریاست جمهوری(مائوپ)

PresidentialUniversity(MAUP)  www.iapm.edu.ua اين دانشگاه داراي رتبه دوم ازنظر وزارت علوم اوكراين براي برگزاري دوره هاي پاتفك است. دانشگاه رياست جمهوري يك دانشگاه نيمه دولتي است كه داراي 10  شعبه درسراسر جهان است. اين دانشگاه در سال 1998 پس از ...

دانشگاه تاراس شفچنکو

National Taras ShevchenkoUniversity  www.univ.kiev.ua دانشگاه ملي تاراساشفچنكو معروف به دانشگاه سرخ اوكراين در سال 1834 تاسيس گرديده و بعنوان يكي از قديميترين دانشگاه كشور اوكراين با بيش از 170 سال قدمت دانشجويان زيادي از كشورهاي مختلف در بيش ا...