اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه طراحی و دیزاین کیف

Kiev National University ofTechnologies and Design   www.knutd.com این در سال 1930 تاسیس شده است و دانشکده های تشکیل دهنده این دانشگاه شامل  طراحی، تکنولوژی تجهیزات فنی صنایع سبک، تکنولوژ ی شیمیایی و غیره بوده که درآنها می توان به صورت حضوری...

دانشگاه هنر و موسیقی چایکوفسکی کیف

آکادمی ملی موسیقی چایکوفسکی در سال 1913 میلادی تاسیس شد و در ابتدا هنرستان موسیقی کیف نامگذاری گردید و در تاسیس این دانشگاه موسیقی دانان بزرگ روسی مانند روبینشتین، چایکوفسکی، رحمانینوف، گلازونوفو استاد مجرب و مدیر چندین ساله هنرستان پوخالسکی شرکت...