اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه خرسون

این دانشگاه در سال ۱۹۱۷ تاسیس شده و هم اکنون رتبه ۷۷۰۷ جهانی را دارد . رشته های زیر برای تحصیل در دانشگاه خرسون ارایه میشوند ؛ بیولوژی، زمین شناسی، جغرافیای،حفاظت محیط زیست، تئوری اقتصاد، فیزیولوژی اقتصاد، اقتصاد بین الملل، آمار کاربردی...

دانشگاه اقتصاد ترنوپل

این دانشگاه در در سال ۱۹۶۶ گشایش یافت و در حال حاضر رتبه ۲۴۸۵جهانی را به خود اختصاص داده است . هزینه تحصیل در این دانشگاه بسته به رشته انتخابی از ۲۵۰۰تا ۵۰۰۰دلار متغیر میباشد . دانشجویان میتوانند در رشته های زیر به تحصیل مشغول شوند ؛ دان...

دانشگاه کشاورزی کیف

دانشگاه ملی کشاورزی اوکراین در سال 1898 میلادی در پایتخت کشور اوکراین، شهر کی یف تاسیس گردید و هم اکنون در جایگاه۸۷۰۵ جهانی قرار دارد. سیستم آموزشی در این دانشگاه مانند سایر دانشگاه های کشور اوکراین به صورت دو سی مستر تحصیلی در سال می باشد. مدت ز...

دانشگاه کشاورزی بلاسرکوف

این دانشگاه به سال ۱۹۲۰ تاسیس شده و اکنون در جایگاه ۷۸۹۱ جهانی قرار گرفته است . رشته های زیر در دانشگاه بلاسرکوف ارایه میشوند ؛ کشاورزی، باغداری، کشت و زرع مزارع، جنگلداری، حفظ محیط زیست، سیستمهای آبیاری، سیستمهای دفع آفات، بیولوژی گیاه...

دانشگاه کروک کیف

این دانشگاه در سال ۱۹۹۲ گشایش یافت و در رتبه ۵۸۶۸ جهانی جای دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه از۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلارمتفاوت است . رشته های زیر برای مقطع لیسانس و فوق لیسانس در این دانشگاه ارائه میشوند؛ ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتر...

دانشگاه کارازینا خارکف

این دانشگاه در سال  ۱۸۰۴ میلادی در شهر خارکف تاسیس شده و مرتبه ۱۴۴۱ جهانی را دارد.زبان رسمی تحصیل در این دانشگاه اوکراینی میباشد ما به جهت آنکه اکثریت قریببه اتفاق مردم شرق اوکراین روسی زبان هستند، معمولا در کلاسها تدریس به زبان روسی صورت میپذیرد...

دانشگاه ملی کارپاتی

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ افتتاح شد و در حال حاضر در مکان ۵۸۰۷جهانی جای دارد . دانشجویان میتوانند برای مقطع لیسانس در رشته های زیر تحصیل کنند ؛ بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری، اکولوژیو حفاظت محیط زیست، جامعه شناسی، مشاغل ا...

دانشگاه ملی سیمفروبل (ورنادسکی)

این دانشگاه در سال ۱۹۱۸ و در مرکز ایالت کریمه تاسیس شد که هم اکنون در رتبه ۴۳۳۰ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه بسته به رشته انتخابی از ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار متفاوت است . رشته های زیر در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس  در این دانشگاه آ...

دانشگاه ملی سومی

دانشگاه سومی در سال ۱۹۴۸ افتتاح شد و اکنون رتبه ۴۲۴۴ جهانی را در اختیار دارد . دانشجویان عزیز میتوانند در رشتهای زیر و در تمامی مقاطع تحصیسلی در دانشگاه سومی به ادامه تحصیل بپردازند ؛ کنترل کیفیت، استاندارد و گواهینامه های کیفی، مدیریت ...

دانشگاه ملی دنیپروپتروفسک

این دانشگاه در سال ۱۹۱۸ تاسیس شده و در مکان ۵۴۰۶ دانشگاههای جهان قرار دارد . دانشجویان تنها در مقطع لیسانس و در رشته های زیر میتوانند در این دانشگاه تحصیل کنند ؛ بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری، اکولوژی و حفاظت محیط زیست،...

دانشگاه ملی دانتسک

این دانشگاه به سال ۱۹۳۷ گشایش یافت  و هم اکنون در جایگاه ۴۴۴۲ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه  از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلارمیباشد . رشته های زیر برای مقطع لیسانس و فوق لیسانس در این دانشگاه ارائه میشوند؛ بیولوژی، ریاضی کاربردی، ب...

دانشگاه ملی ایوانوفرانکو لووف

این دانشگاه از قدیمیترین دانشگاه های اوکراین میباشد و به سال ۱۶۶۱ میلادی در شهر لوو (پایتخت فرهنگی اوکراین ) گشایش یافته ودر حال هزار رتبه ۶۶۱ جهانی را به خود اختصاص داده . تمامی رشته ها در این دانشگاه به زبان اوکراینی تدریس میشود، همینطور تقری...

دانشگاه ملی اوژگرود

این دانشگاه در سال ۱۹۴۵ تاسیس شده و هم اکنون در رتبه ۲۴۹۸ جهانی قرار دارد . دانشجویان میتوانند برای مقطع لیسانس در رشته های زیر تحصیل کنند ؛ بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری،اکولوژی و حفاظت محیط زیست، جامعه شناسی، مشاغل اجتماعی، ت...

دانشگاه صنایع غذایی کیف

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده و هم اکنون دارای رتبه ۵۸۴۱ جهانی است . دانشجویان در رشته های زیر ودر تمامی مقاطع تحصیلی میتوانند ادامه تحصیل دهند ؛ فن آوری سلامتی مواد غذایی، فرایندهای تکنولوژیکی مواد غذایی، میکروبیولوژی و صنایع داروی...

دانشگاه صنایع غذایی ادسا

این دانشگاه به سال ۱۹۰۲ گشایش یافت و اکنون در رتبه ۸۷۶۴ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰دلار است . رشته های زیر در این دانشگاه ارایه میشوند ؛ فن آوری سلامتی مواد غذایی، فرایندهای تکنولوژیکی مواد غذایی، میکروبی...

دانشگاه خمیلنیدسکی

این دانشگاه در سال ۱۹۶۲ تاسیس شده و در جایگاه۶۴۰۴ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه از۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلارمتفاوت است . رشته های زیر در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس  در این دانشگاه آموزش داده میشوند؛ شناخت مواد کاربردی، اکولوژی جه...

دانشگاه تربیت بدنی لووف

این دانشگاه در سال ۱۹۴۶ تاسیس شده و هم اکنون رتبه ۸۴۸۰ جهانی را در اختیار دارد . این دانشگاه مختص دانشجویان اوکراینی میباشد .

دانشگاه اسلاوییان کیف

این دانشگاه در سال ۱۹۹۲ تاسیس شده و در رتبه ۷۲۵۶ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه از۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ دلارمی باشد . دانشجویان میتوانند برای مقطع لیسانس در رشته های زیر تحصیل کنند ؛ بیولوژی، ریاضی کاربردی، برنامه نویسی کامپیوتری، اکول...