اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه علوم داروسازی خارکف

این دانشگاه در سال ۱۹۲۱ تاسیس شد و در هاله حاضر رتبه۷۸۲۹ جهانی را به خود اختصاص داده . رشته های زیر برای دانشجویان علاقه مند ارایه میشوند ؛ تکنولوژی مواد آرایشی و عطرها، داروسازی، داروسازی سنتی،تکنولوژی دستگاهای داروسازی، بیوتکنولوژی، علوم آز...

دانشگاه علوم پزشکی ایوانوفرانکو

این دانشگاه در سال ۱۹۴۵ گشایش یافت و رتبه ۷۸۹۱ جهانی را در اختیار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه بین ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی، دندانپزشکی، طب اطفال و پرستاری در آنجا آموزش داده میشود .

دانشگاه علوم پزشکی بوگامولتس

The O.O.Bohomolets National Medical University  www.nmu.edu.ua براساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران؛ دانشگاههای علوم پزشکیارمنستان و اکراین از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر می‌باشند. ولی می توان به شرح ذیل اقدام نمود  دانش آموزان سوم تجربی و ریاضی می ت...

دانشگاه علوم پزشکی تخصصی شوپیکا

National P.L. Shupika Medical Academy of PostgraduateEducation  www.kmapo.edu.ua/en این دانشگاه ‌مركز تخصصي علوم پزشكي در اوکراین مي باشد كه بصورت تخصصي ، تخصصهاي علوم پزشكي را ارائه مي دارد. در اين آكادمي دانشجويان گروه پزشكي ميتوانند پس ازگذر...

دانشگاه علوم پزشکی خارکف

این دانشگاه به سال ۱۸۰۵ تاسیسی یافته و امروزه جایگاه ۸۶۷۳  جهانی را به خود اختصاص داده . هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی،داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در آنجا ارایه میشوند.

دانشگاه علوم پزشکی دانتسک

این دانشگاه در سال ۱۹۳۰ تاسیس شد و در حال حاضر رتبه۴۳۷۹ جهانی را دارد . رشته های پزشکی عمومی، طب اطفال، دندانپزشکی، دارو سازی و پرستاری در این دانشگاه به دانشجویان ارائه میشود .

دانشگاه علوم پزشکی لووف

Lviv State Medical University: Www.meduniv.lviv.ua این دانشگاه در سال ۱۷۸۴ تاسیس شده و معتبر ترین دانشگاه پزشکی اوکراین میباشد که در جایگاه  ۲۴۹۳ برترین دانشگاههای جهان قرارگرفته است . دانشجویان میتوانند در رشتهای مختلف پزشکی، پرستاری، دند...

دانشگاه علوم پزشکی لوگانسک

این دانشگاه در سال ۱۹۵۶ افتتاح شد و در حال حاضر درجایگاه ۸۸۳۸ جهانی قرار دارد . رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، ماماییو طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند و هزینه از بین ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است .

دانشگاه علوم پزشکی وینیتسا

این دانشگاه در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده و جایگاه ۷۶۹۸ جهانی را به خود اختصاص داده است . رشته های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، پرستاری، مامایی و طب اطفال در این دانشگاه ارایه میشوند .

دانشگاه علوم پزشکی چرنیگیو

این دانشگاه در سال ۱۹۴۴ تاسیس شد و اکنون در جایگاه۵۲۴۹ جهانی قرار دارد . هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰دلار متغیر است . دانشجویان میتوانند در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، پرستاریو دارو سازی در این دانشگاه تحصیل کنند .

دانشگاه علوم پزشکی کریمه

این دانشگاه در سال ۱۹۳۱ تاسیس شد که امروزه رتبه ۸۹۱۲ جهانی را به خود اختصاص دادهاست . هزینه تحصیل در این دانشگاه از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار است و رشته های پزشکی،داندانپزشکی، پرستاری و طب اطفال در آنجا ارایه میشوند .

شهر پولتاوا

این شهر نسبت به ۲ شهرخارکوف  و کیف کوچکتر بوده و دارای جمعیت به مراتب کمتریست به همین دلیل فاقد مترو می‌باشد. (خودم که اونجا رفتم فرقش با خارکوف مثل تهران و کرج است) از مرکز تفریحی کمتری برخوردار است این شهر و ابلست(استان) میاندو ابلست خارکوف و ک...