اخبار و مقالات
گروه

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

University of Miskolc www.uni-miskolc.hu این دانشگاه یکی از قدیمی ترین دانشگاههای مجارستان است که در جنوب مجارستان در نزدیکی مرز کرواسی در شهر میشکولس واقع شده است و در گروه فنی و مهندسی و رشته های موسیقی و هنر و حقوق پذیرای دانشجویان خارج...

رشته های تحصیلی دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

رشته هاي تحصیلی دانشگاه فني و مهندسي كامپيوتر موسيقي حقوق علوم انساني  و… زبان تدریس دانشگاه انگليسي می باشد و این دانشگاه تا مقطع دكترا با امكانات آموزش زبان انگليسي ارائه می دهد.