اخبار و مقالات
گروه

مقاطع تحصیلی دانشگاه کوروینوس

كارشناسي ارشد MA,Ms Program , دكترا Ph.d Program طول دوره هاي ارائه شده در مقطع كارشناسي ارشد، معمولاً ده ماه است و اين ده ماه، شامل يك دوره سه هفته اي اجباري پيش دانشگاهي، دو نيم سال تحصيلي دوازده هفته اي و يك ترم بهاره دو ماهه است. آموزش...

دانشکده ها و برنامه های دانشگاه کوروینوس

دپارتمانهاي دانشگاه اروپاي مركزي شامل دپارتمان هاي اقتصاد، علوم محيطي، تاريخ، فلسفه، مطالعات حقوقي، روابط بين الملل و مطالعات اروپايي، رياضيات كاربردي، علوم سياسي، علوم انساني، جامعه شناسي و مردم شناسي اجتماعي و بازرگاني است. دپارتمان اقتصاد دور...

شهریه های تحصیلی دانشگاه کوروینوس

- شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6500 يورو - دوره پيش دانشگاهي یکساله 4000 يورو - دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سالیانه 7500 یورو - هزینه صدور پذیرش تحصیلی 200 یورو - هزینه ثبت نام 200 یورو - هزینه امتحان ورودی 200 یورو