توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز

 

توصیه های مهم در رابطه با بانک و ارز 

 1. پس از عزیمت و ورود به کشور مقصد در اولین فرصت به بانک مراجعه نموده و افتتاح حساب نمائید.
 2. برای افتتاح حساب بانکی کپی صفحات شناسائی پاسپورت و کپی صفحه روادید و اصل مدارک شناسایی نیاز است.
 3. کلیه پول خود را در بانک نگهداری کنید.
 4. بانک ها جهت نگهداری پول شما کارمزد دریافت میدارند.
 5. حداقل موجودی برای افتتاح حساب بانکی 100 دلار یا یورو است.
 6. حساب ارزی دلاری و هم حساب ارزی یورویی افتتاح نمائید.
 7. پول نقد همراه نداشته باشید و به بانک بسپارید
 8. جهت تبدیل ارز خویش به ارز رایج فقط به بانک و یا صرافی های مجاز مراجعه نمائید .
 9. شماره حساب خود را با ایمیل به خانواده اعلام کنید.
 10. کارت اعتباری ویزا می توانید از بانک دریافت دارید.
 11. آنلاین بانکینگ یا بانک اینترنتی خود را فعال کنید.
 12. هر شب حساب خود را بصورت آنلاین کنترل کنید.
 13. از کامپیوتر خودتان برای چک کردن حسابتان استفاده کنید.
 14. حساب ویزای شما اعتبار خرید شماست پس در رسید های مقرر پرداخت ها را انجام دهید.
 15. در صورت مفقود شدن و یا سرقت کارت حتما با مرکز کارت ویزا تماس حاصل فرمایید.
 16. رمز کارت اعتباری را به گونه ای بگزارید که بتوانید حفظ کنید.
 17. اگر 3 بار رمز کارت خود را اشتباه وارد کنید کارت شما مسدود می گردد.
 18. در صورت تمایل می توانید مستر کارت را نیز از مرکاز مختلف دریافت دارید.
 19. ویزا کارت را فقط بانک ها ارائه می دهند و مستر کارت را مراکز خصوصی به غیر از بانک و بر اساس اعتبار افراد متقاضی.
 20. معمولا درصد سود مستر کارت ها بیش از ویزا کارت می باشد.
 21. قبل از اتمام موجودی ویزا کارت و مستر کارت آن ها را شارژ نمایید زیرا در صورت اتمام اعتبار و موجودی کارت شما مسدود می شود.
 22. شماره رمز کارت های اعتباری خویش را به کسی نگویید.
 23. از مراجعه به افراد بدون مجوز و بیگانه و غیر رسمی و بدون مکان مشخص ، جهت تبدیل ارز جدا خودداری کنید.
 24. در صورت نیاز به ارز رایج بصورت فوری از گیشه های مجاز و یا مراکز تبدیل ارز مستقر در مغازه ها استفاده نمائید.
 25. در هنگام ورود به فرودگاه مقدار کمی ارز جهت پرداختهای اولیه مانند کرایه اتومبیل و در گیشه صرافی مستقر در فرودگاه تبدیل نمائید.
 26. در هنگام تبدیل ارز و در صورت پرداخت 100 دلاری توجه کنید که به بهانه نداشتن ارز رایج 10 دلاری به شما پس ندهند.
 27. درهنگام تبدیل ارز رسید رسمی دریافت دارید و آن را حفظ کنید
 28. مراقب باشید در هنگام تبدیل ارز ، ارز تقلبی به شما ندهند.
 29. بیش از 500 دلار یا یورو در هر مرتبه، تبدیل ننمائید.
 30. ارز همراه خود را در خیابان شمارش ننمائید.
 31. پس از تبدیل ارز مقدار آن را شمارش و سپس دریافت دارید.
 32. از همراه داشتن پول زیاد بپرهیزید (بیش از 200 دلار) و پول خود را در چند محل از لباس خویش نگهداری کنید.
 33. اگر پولی در خیابان بر روی زمین دیدید به آن دست نزنید ممکن است دام باشد.
 34. آدرس بانک را در دفترچه یادداشت خود بنویسید.
 35. قبل از افتتاح حساب در مورد بانک ها تحقیق کنید.
 36. بانک ها هم دولتی و هم خصوصی هستند و معمولا بانک های دولتی سود و کارمزد کمتری دریافت می دارند.