ویزای خانواده کالج مک دنیل مجارستان


خدمات ویزای توریستی خانواده های دانشجویان مک دنیل مجارستان به شرح زیر است:


1- دانشجویان کالج مک دنیل پس از اخذ اقامت می توانند برای خانواده درجه یک خود مدارک ارسال نمایند

تا آنها بتوانند برای ویزای دیداری از سفارت مجارستان در تهران اقدام نمایند.

2-زمان لازم جهت اخذ ویزای خانواده دانشجویان کالج مک دنیل حداقل 1 ماه میباشد.

3- خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل باید بدانند مدت زمان ویزا به مدت زمان باقی مانده گواهی شده در برگه اشتغال به تحصیل فرزند بستگی دارد.

مثال در صورتیکه فرزند ویزا و اقامت معتبر یک ساله یا شش ماهه داشته باشد

ولیکن برگه اشتغال به تحصیل وی 2ماه اعتبار داشته باشد ، سفارت تا تاریخ اعتبار برگه اشتغال به تحصیل به خانواده ویزا خواهد داد.

4- خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل باید به تاریخ ویزای صادره دقت نمایند تا قبل از تاریخ شروع ویزا اقدام به عزیمت ننمایند.

5- نوع ویزای توریستی برای خانواده ها قابل تمدید نیست و بستگی به میزان زمان تحصیل در مجارستان است

و در صورتیکه شخص دارنده ویزای توریستی بیش از مدت قید شده در مجارستان اقامت نماید

باید جریمه بپردازد و دچار ممنوعیت اخذ ویزاهای بعدی خواهد شد.

 

 

تحصیل در مجارستان
تحصیل در مجارستان


6- مدت ویزای توریستی خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل معمولا برای مرتیه اول دو هفته تا یک ماه است.

7- به خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل توصیه می گردد در صورتیکه مایلند به کشورهای شنگن دیگر نیز مسافرت نمایید

ابتدا باید به خاک مجارستان ورود نمایند و سپس به کشورهای دیگر مسافرت نمایند و  هزینه های زندگی در مجارستان را نیز در نظر بگیرند.

8- خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل که چندین بار ویزای مجارستان را دریافت کرده باشند

می توانند در خواست ویزای مالتیپل یا کثیرالورود نمایند.

9- خانواده های دانشجویان کالج مک دنیل می توانند مدارک درخواستی برای ویزای توریستی را 2 ماه قبل به ایمیل مؤسسه ارسال کنند.

10- هزینه اقدام برای ویزای توریستی برای خانواده دانشجویان کالج مک دنیل هر نفر 70 یورو می باشد که با توجه به موقعیت زمانی قابل تغییر است.

11- هزینه سفارت مجارستان برای ویزای توریستی خانواده دانشجویان کالج مک دنیل هر نفر 86الی100 یورو می باشد

که باید از قبل تهیه فرمایید.

12- خانواده دانشجویان کالج مک دنیل در صورتیکه تاریخ خاصی مورد نظر دارند باید حداقل 2 ماه قبل با موسسه هماهنگ نمایند

و به خصوص برای درخواست ویزای توریستی برای ایام تعصیلات نوروز حداقل 3 ماه قبل اقدام نمایند.

13- خانواده دانشجویان کالج مک دنیل این نکته در نظر بگیرند

که تصمیم گیرنده نهایی ادراه مهاجرت مجارستان در کشور مجارستان می باشد

و اخذ هر نوع نتیجه ای از حوزه اختیار موسسه خارج است.

 

 

سیستم و نظام بهداشت کشور چک
تحصیل در مجارستان

14- هزینه های صرف شده برای ویزای توریستی خانواده دانشجویان کالج مک دنیل مجارستان غیر قابل برگشت می باشد

حتی اگر سفارت پایخ منفی به متقاضی دهد.

15- برای اقدام جهت ویزای توریستی برای خانواده دانشجویان کالج مک دنیل مجارستان کلیه مدارک درخواستی باید کامل باشد

و در صورت نقص مدرک قطعا پاسخ منفی دریافت خواهید نمود.

16- با توجه به حساسیت سفارت به حساب بانکی به خانواده دانشجویان کالج مک دنیل توصیه می گردد

حساب قوی با موجودی کافی و گردش خوب به موسسه ارایه نمایند.

17- تا روز صدور ویزای همراه مجارستان کالج مک دنیل نباید به حساب بانکی خود دست زده

و حساب را تخلیه نمایند چون ممکن است سفارت مجددا پرینت حساب را درخواست نماید.

18- خانواده دانشجویان کالج مک دنیل توجه فرمایند با توجه به نامعلوم بودن تاریخ صدور ویزا

از خرید بلیط های چارتری جدا خودداری نمایند.

 

 

موسسه آموزش زبان مجاری خانم النا
تحصیل در مجارستان

19- خانواده دانشجویان کالج مک دنیل جهت خرید هر نوع بلیط با موسسه هماهنگ نمایند.

20- خانواده دانشجویان کالج مک دنیل بوداپست مجارستان توجه داشته باشند هزینه بیمه مسافرتی با توجه به مدت زمان درخواستی برای ویزا ممکن است تغییر نموده و گرانتر شود.

جهت هماهنگی های لازم برای ویزای خانواده دانشجویان کالج مک دنیل حتما با موسسه از قبل هماهنگ فرمایید.