دلایل انتخاب کالج مک دنیلِ بوداپست


            


دانشجویانی که در مقطع کارشناسی تحصیل می کنند می توانند 2 سال پس از تحصیل در مجارستان به آمریکا انتقالی

بگیرند. پس از اتمام تحصیل در کالج مک دنیل، دیپلم آمریکایی کالج را که از درجه اعتبار بالای بین المللی برخوردار است؛ 

دریافت خواهند کرد.

کالج مک دنیل بوداپست، یک دوره کارشناسی چهار ساله آمریکایی استاندارد در مجارستان ارائه می دهد؛ از مهم ترین

مزایای مک دنیل این است که دانشجویان پس از دو سال تحصیل در مقطع کارشناسی می توانند به پردیس دانشگاه اصلی

در مریلند آمریکا انتقالی بگیرند. برگزاری کلاس های فشرده، آماده سازی کامل دانشجویان ( دوره پیش پزشکی ) جهت

شرکت در آزمون ورودی دانشگاههای مجارستان، تدریس توسط اساتید آمریکایی، انگلیسی و اساتید دانشگاه سملوایز،

معتبر بودن مدرک صادر شده مک دنیل در سراسر اروپا و آمریکا، حضور دانشجویان بین المللی از کشورهای مختلف و دارا

بودن یک پایگاه اطلاع رسانی اجاره مسکن با بیش از 300 واحد آپارتمان در بوداپست از دلایل اصلی انتخاب این کالج توسط

دانشگاه سملوایز است.

شرایط و استانداردهای بالای کالج مک دنیل در بخش های مختلف مانند آزمایشگاهها، سالن های استراحت، زمین های

ورزشی و... باعث شده است که 80% از 1600 دانشجوی در حال تحصیل؛ آنجا را مانند خانه خود بدانند.
 
  
 
دی ان ان evoq