نحوه ارسال شهریه دانشگاه علوم پزشکی پچ مجارستان

متقاضی گرامی جهت ثبت نام، شهریه کالج را از طریق حساب ارزی واریز می نماید  که چگونگی و نحوه پرداخت آن توسط موسسه توضیح داده میشود

شهریه پیش دانشگاهی کالج پچ 8200 دلار می باشد.

نکته : به خاطر داشته باشید در برگه حواله حتما نام و شماره پاسپورت شما به عنوان دانشجو و به جهت شهریه دانشگاه پچ قید شود.

  
 
  
 
دی ان ان evoq