شهریه دونا کالج بوداپست

                      
                                                  


      شهریه پرداختی جهت اخذ ویزای تحصیلی باید به مدت یکسال تحصیلی برابر  5600 یورو باشد

  
 
دی ان ان evoq