رشته های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سگد

این دانشگاه دارای رشته های علوم پزشکی است و یکی از معروفترین رشته های آن داروسازی است

پزشكي

دندانپزشكي

داروسازي

پيش دانشگاهي

  
 
دی ان ان evoq