دانشگاه سملوایز
این دانشگاه با حدود 60 هزار دانشجو از بیش از 60 کشور دنیا، در شهر بوداپست است و دانشجویان خارجی حدود 30 درصد از کل جمعیت دانشگاه را تشکیل میدهند.

تدریس و تحصیل در این دانشگاه به زبان های انگلیسی، آلمانی و مجاری می باشد.

  
 
دی ان ان evoq