شهریه های تحصیلی دانشگاه مهندسی میشکولس


شهریه های تحصیلی این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6000 یورو

كالج پيش دانشگاهي با شهريه 5000 یورو

  
 
دی ان ان evoq