شهریه های تحصیلی دانشگاه سنت اشتوان

شهریه پيش دانشگاهي 5200 يورو

شهریه دانشگاه 10980 یورو

پیش پرداخت شهریه دانشگاه 800 یورو

هزینه صدور پذیرش تحصیلی 200 یورو

هزینه ثبت نام دانشگاه 200 یورو

هزینه امتحان ورودی دانشگاه 250 یورو

  
 
دی ان ان evoq